Проект улонэ пыӵаз

Силина Дарья

Куатетӥ нуналаз «Шундыкар» лагерьын «Проектирование» отрядысь пиналъёс «ШУНКО» проектсэс быдесмытӥзы. Соос буязы но чеберьязы кык беседкаосты удмурт арнаментэн. Одӥгзэ юрттӥзы буяны нылпи юртысь нылпиос,кудъёсыз шутэтско «Лесная страна» лагерьын.

пр1пр2

Добавить комментарий